Integritets- och cookiepolicy

Sekretesspolicy skorsten

Version 2.2

Den här sidan ändrades senast 2018-07-20.

 

Vi är medvetna om att du litar på oss. Vi ser det därför som vårt ansvar att skydda din integritet. På den här sidan kommer vi att informera dig om vilken data vi samlar in när du använder vår webbplats, varför vi samlar in denna data och hur vi använder den för att förbättra din användarupplevelse. På så sätt förstår du exakt hur vi arbetar.

 

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av es-skorsten. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 24/05/2018, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss.

 

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår sekretesskontaktperson, kontaktuppgifterna finns i slutet av vår integritetspolicy.

 

Om databehandling

 

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller har dem), vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

 

Web Store-programvara

 

Webbhotell

 

Magento

 

Vår webbshop är utvecklad med programvaran Magento. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för syftet med våra tjänster kommer att delas med denna part. Magento har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Magento är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpning av SSL-kryptering, en stark lösenordspolicy och säker datalagring. Magento förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen grupp och anslutna partners för att ytterligare förbättra tjänsten. Magento tar hänsyn till gällande

lagliga lagringstider för (personliga) uppgifter.

 

Hetzner

 

Vi köper webbhotelltjänster från Hetzner. Hetzner behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. Hetzner har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av personuppgifter. Hetzner är skyldig att upprätthålla konfidentialitet enligt avtalet.
Hetzner

 

Vi använder Hetzners tjänster för vår vanliga affärs-e-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. Hetzner har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

 

 

 

Betalningsbehandlare

 

Adyen

 

Vi använder Adyen-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Adyen behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Adyen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Adyen förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. I händelse av en uppskjuten betalningsbegäran (kreditmöjlighet) kommer Adyen att dela personuppgifter och information om din finansiella ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda skyddsåtgärder med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Adyens tjänster som de anlitar tredje part för. Adyen lagrar inte dina uppgifter längre än vad lagen tillåter.

 

 

Frakt och logistik

 

DPD

 

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder DPD:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med DPD. DPD använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att DPD anlitar underleverantörer kommer DPD även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

 

 

 

Fakturering och redovisning

 

Magento

 

Vi använder Magentos tjänster för att hålla reda på vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Vi använder Magentos tjänster för att hålla reda på vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade. Magento är bunden till sekretess och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Magento använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

 

Hotjar

 

Vi har använt analystjänsten Hotjar från Hotjar Ldt., St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar") för att förbättra användbarheten av vår webbplats. Med webbanalysen av Hotjar kan rörelser på de webbplatser där Hotjar används spåras (så kallad "heatmapping"). Hotjar-tjänsten kan känna igen din webbläsare, spåra användarbeteende via mus och rullning, tangenttryckningar, enhetstyp, geografisk plats och språkinställningar på de webbplatser du besöker, och använda dem för att skapa pseudo-anonyma användningsprofiler. Någon ytterligare personlig identifiering av användaren kommer inte att ske vid något tillfälle. Det finns inte heller någon sammanslagning med andra personuppgifter. Den genererade informationen skickas till Hotjar-servrarna i Irland och lagras där i maximalt 365 dagar. Hotjar behandlar uppgifterna endast för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa detta har vi slutit ett avtal med Hotjar för hantering av beställningar i enlighet med artikel 28 GDPR.

 

Insamling och bearbetning av data via Hotjar kan bestridas när som helst med verkan för framtiden. Specifikt kan du göra detta genom att ställa in en opt-out-cookie för Hotjar-tjänsten. Se http://www.hotjar.com/opt-out för detaljerade instruktioner. Dessutom kan du använda en "Do Not Track header" för att förhindra webbanalys av Hotjar-tjänsten så att ingen data registreras på din internethistorik. Detta är en inställning som stöder alla vanliga webbläsare i aktuella versioner. För att göra detta skickar din webbläsare en förfrågan till Hotjar, med tipset om att inaktivera spårning av respektive användare. Om du använder vår webbplats med olika webbläsare och/eller enheter måste du implementera stegen som anges för varje webbläsare eller enskild enhet. Mer information om integritet finns på http://www.hotjar.com/privacy. Om du har några frågor kan du också kontakta Hotjar Privacy Officer: support@hotjar.com.

 

Zendesk

 

För att ge våra kunder personliga råd erbjuder vi en livechattfunktion. Om du kontaktar oss via vår onlinechatt är du fri att meddela oss när du diskuterar personlig information via chattfunktionen. Vad du än gör kommer vi endast att använda uppgifterna för att förse dig med den tjänst du behöver och för att behandla din begäran. Om din begäran kräver ytterligare lagring och behandling av uppgifterna efter att chatten har behandlats, kan du när som helst invända mot denna databehandling, på grundval av vilken vi kommer att avsluta den fortsatta behandlingen av din begäran och de uppgifter som lagras för detta ändamål ta bort omedelbart. Invändningen kan meddelas oss, till exempel via info@es-skorsten.se

 

För att ge dig chatt på en professionell och ekonomiskt sund grund använder vi molntjänsten från Zendesk Inc. Customer Service Platform, 989 Market Street #300, San Francisco, Kalifornien 94102 ("Zendesk"). I den mån Zendesk får tillgång till personlig information kommer Zendesk att behandla den endast i enlighet med våra instruktioner och på våra vägnar och inte för våra egna syften. Uppgifterna lagras uteslutande på servrar inom EU/EES. För att säkerställa att vi följer specifikationerna för orderhanteringsrelationer enligt artikel 28 GDPR har vi ingått ett motsvarande avtal med Zendesk angående behandling av order. För mer information om Zendesks integritetskänsliga behandling av dina uppgifter, besök https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

 

Syftet med databehandlingen

 

 

Allmänt syfte med behandlingen

 

Vi använder endast dina uppgifter för syftet med våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att - annat än på din begäran - kontakta dig vid ett senare tillfälle kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att följa bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter hålls alla konfidentiella i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk skyldighet.

 

Automatiskt insamlad data

 

Information som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personliga uppgifter.

 

Samarbete med skatte- och brottsutredning

 

I vissa fall kan es-skorsten hållas på grundval av en laglig skyldighet att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen ger oss.

 

Lagringsperioder

 

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. På grundval av tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi bevara fakturor med dina (person)uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga löptiden löper. Medarbetarna har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som ett resultat av ditt uppdrag.

 

 Dina rättigheter

Enligt tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som samlas in av eller behandlas för vår räkning. Nedan förklarar vi vilka rättigheter dessa är och hur du kan åberopa dessa rättigheter.

 

I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till din redan kända e-postadress. I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi för register över genomförda förfrågningar, i händelse av en glömförfrågan administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder i våra system.

 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten när som helst om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

 

Besiktningsrätt

 

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som hänför sig till din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de processorer som har dessa uppgifter på den e-postadress som är känd för oss, med angivande av vilken kategori vi har lagrat dessa uppgifter.

 

Rätt till rättelse

 

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) som hänför sig till din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en bekräftelse på att uppgifterna har justerats till den e-postadress som vi känner till.

 

Rätt till begränsning av behandlingen

 

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du häver begränsningen.

 

Rätt till portabilitet

 

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som hänför sig till din person eller kan spåras tillbaka till dem, av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra processorer eller tredje parter till den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet, i ett sådant fall, kan vi inte längre fortsätta tjänsten, eftersom säker länkning av datafiler då inte längre kan garanteras.

 

Rätt till invändning och andra rättigheter

I sådana fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Kachel Pijp-RVS. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på hanteringen av din invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av data som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent.

 

Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

 

Cookies

 

Google Analytics

 

Cookies placeras via vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och för att få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

 

Tredjepartscookies

 

I händelse av att mjukvarulösningar från tredje part använder cookies, anges detta i denna sekretesspolicy.

 

Ändringar av sekretesspolicyn

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

 

Kontaktinformation

 

Skorstensrostfritt stål

ES Chimney System GmbH
Am Wall 113
28195 Bremen

Tyskland
Tel.: +31 850090571
E-post info@es-skorsten.se

 


Kontaktperson för integritetsfrågor:

Mr. Chen Sun